Nieuw woonplan De Kroon in stadshart Alphen aan den Rijn, 25 juli 2019

22-07-2019

De gemeente heeft op 12 juli jl. vergunning verleend aan BEMOG Projektontwikkeling om hun plan voor het stadshart van Alphen aan den Rijn uit te gaan voeren. De architectuur is verzorgd door KOW architecten en het landschap is ingericht door LAP. In het hoogwaardige woonplan, dat zal worden gebouwd...

De gemeente heeft op 12 juli jl. vergunning verleend aan BEMOG Projektontwikkeling om hun plan voor het stadshart van Alphen aan den Rijn uit te gaan voeren. De architectuur is verzorgd door KOW architecten en het landschap is ingericht door LAP. In het hoogwaardige woonplan, dat zal worden gebouwd aan de noordzijde van de Kromme Aar, worden naar schatting 11 stadsvilla’s, 36 appartementen, 9 duplexwoningen en een parkeergarage gerealiseerd. De signatuur van het plan past volgens wethouder Gerard van As goed binnen de plannen van de stad om de woondynamiek in het hart van Alphen een stevige impuls te geven. Daarnaast wordt flink ingezet op een duurzaam woonproduct én het verminderen van de milieu-impact tijdens de bouw van de woningen. Iets wat past bij de ambitie van Alphen aan den Rijn om in 2050 volledig energieneutraal te zijn op het gebied van bouwen en wonen. 

Centrumplan met groenpark ertussen

Ontwikkelaar BEMOG heeft bij de voorstellen gekozen voor een architectuur die past bij het historische hart van de stad en de andere ontwikkelingen op het Thorbeckeplein. ‘De Kroon van Alphen’, zoals het project gaat heten, spiegelt zich bij oplevering in formaat en uitstraling aan de nieuwe bibliotheek schuin tegenover het appartementengedeelte. Het plan start met vierlaagse hoogbouw en een ronde gevel op het Thorbeckeplein en strekt zich voorts uit langs de Thorbeckestraat. Tussen de woningen en de Kromme Aar wordt een groen park met bijzondere bomen en heesters aangelegd, dat iedere Alphenaar kan gebruiken voor een wandeling, ontmoeting of rustpauze. 

Vele woonfuncties


Het woonaanbod in de Kroon van Alphen gaat een grote diversiteit aan bestaande en nieuwe Alphenaren bedienen. Daarbij is goed gekeken naar de woonbehoefte van kopers binnen de gemeente. De oppervlakten van de appartementen, duplexwoningen en stadsvilla’s  lopen dan ook uiteen van ca. 80 tot ca. 250 m2. Werken en praktijk aan huis, parkeren onder de eigen woning en een blijvend uitzicht over het park richting het water zijn belangrijke kenmerken van het nieuwe plan.

De Kroon van Alphen zal naar verwachting aan het begin van 2020 in verkoop worden gebracht. In september van dit jaar wordt het vergunningentraject opgestart.

Copyright © De Kroon van Alphen  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud